www.wschod.uni.wroc.pl:

Misja zakładu

Zakład prowadzi badania współczesnych zjawisk, problemów, stosunków politycznych i form ustrojowych na obszarze Europy Środkowo - Wschodniej, w państwach postsowieckich (WNP) oraz podobnych zjawisk na wybranych obszarach Bliskiego Wschodu i Azji. Przedmiotem badań są systemy polityczne państw, systemy partyjne, stosunki narodowościowe ze szczególnym uwzględnieniem badań polonijnych, zagadnienia wyznaniowe i kulturowe a także stosunki multi i bilateralne podmiotów prawa międzynarodowego na badanym obszarze. Badaniami objęte są również występujące w badanym regionie koncepcje doktrynalno - ustrojowe w tym myśl polityczna powstająca w regionie lub do regionu się odnosząca.
 
Zakład Badań Wschodnich Instytutu Studiów Międzynarodowych wraz z Katedrą Studiów Europejskich serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji naukowej "Europa Środkowa jako podmiot geocywilizacyjny wobec współczesnych wyzwań", która odbędzie się 8 maja 2017 r. w godzinach 9.00-18.00.
 
Międzynarodowa Konferencja Naukowa we Lwowie pt. UKRAINA W WARUNKACH TRANSFORMACJI SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO
 
dniu 7 października 2015 roku w ramach VII Festiwalu Niezależnej Kultury Białoruskiej w Instytucie Studiów Międzynarodowych UWr odbędzie się debata ekonomiczna pt. „Białoruś 2015 – kryzys ekonomiczny czy stagnacja?“.
 
W dniu 28 maja 2015 roku w ramach konferencji "Konflikty etniczne i wyznaniowe a funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa narodowego” w ISM tradycyjnie odbył się XI "Polsko-białoruski okrągły stół".
 
Opłatę konferencyjną prosimy przesyłać na konto: 09 1090 2503 0000 0001 1110 6022 Bank Zachodni WBK 4 O/Wrocław Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław  Tytułem: 45/N/2015 imię i nazwisko uczestnika
 
Ukazała się monografia dr Heleny Giebień pt. "Działalność Związku Polaków na Białorusi w latach 1987-2005 na tle sytuacji społeczno-politycznej w Białoruskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej / Republice Białoruś".
 
«UKRAINE AND TRANSFORMATION OF INTERNATIONAL SECURITY SYSTEM» International and scientific conference 15th May 2015
 
W dniu 16 XII 2014r. o godz. 10.15 w sali 101 wygłosi wykład doc. A. Rusakowicz z Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu w Mińsku
www.facebook.com/podyplomowestudia.wschodnie